موضوعات مورد علاقه خود را دنبال کنید...


  • 1
   گردشگری

گردشگری

ایرانگردی - جهانگردی
  • 1
   سرگرمی

سرگرمی

بازی فکری - داستان کوتاه - معرفی کتاب - متفرقه
  • 1
   مطالب آموزشی

مطالب آموزشی

زبان انگلیسی(گرامر- لغات و اصطلاحات) - روانشناسی
  • 1
  مطالب علمی

مطالب علمی

نجوم - فیزیک - تکنولوژی - دانستنی ها
  • 1

فعل may در معنی ممکن بودن در دو مورد بکار می رود :

1- اجازه = permission

Example: May I come in?

2- امکان =possibility

Example: They may come here next week.
Example: I may talk to him tomorrow.

تبصره مهم : چنانچه انجام عملی در گذشته امکان داشته باشد در این حالت بعد از may از فرم ماضی نقلی استفاده می شود.

Example: I may have put the keys in the garden.
Example: He may have lost his money at school.

در حالت فوق می توان به جای may از might نیز استفاده کرد ولی احتمال بسیار بسیار ضعیف می شود.

Example: He might have arrived now.

Might گذشته فعل may بوده و اکثراً در جملات نقل قول غیر مستقیم بکارمی رود.

Example: He said that he might telephone me later.

Might گرچه گذشته فعل may می باشد ولی در زمان حال می توان از آن بجای may استفاده کرد ودر این حالت امکان انجام عملی را بصورت بسیار ضعیف بیان می کند.
به دو جمله زیر که مربوط به یک مسابقه ورزشی است با در نظرگرفتن سن فاعل توجه کنید:

He is twenty five years old and he may win the prize.
او بیست و پنج سال دارد و امکان دارد جایزه را ببرد

He is sixty years old and he might win the prize.
(او شصت سال دارد و امکان دارد جایزه را ببرد (این امکان خیلی خیلی ضعیف است

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید