موضوعات مورد علاقه خود را دنبال کنید...


  • 1
   گردشگری

گردشگری

ایرانگردی - جهانگردی
  • 1
   سرگرمی

سرگرمی

بازی فکری - داستان کوتاه - معرفی کتاب - متفرقه
  • 1
   مطالب آموزشی

مطالب آموزشی

زبان انگلیسی(گرامر- لغات و اصطلاحات) - روانشناسی
  • 1
  مطالب علمی

مطالب علمی

نجوم - فیزیک - تکنولوژی - دانستنی ها
  • 1

اول این پیشوندها رو می نویسم بعد چند تا مثال..

1- one => uni  (or)  mono 

2- two => duo  (or)  bi 

3- three => tri 

4- four => quad  (or)  quart 

5- five => pent  (or)  quin 

6- six => sex 

7- seven => sept 

8- eight => oct 

9- nine => non 

10- ten => dec

100- hundred => cent 

حالا چند مثال از پیشوندهای گفته شده:

examples:

* A bicycle with one wheel is a unicycle..

* A magazine that appears twice a month is bimonthly..

* A flag with three colors is a tricolor flag..

* To make something four times as great is to quadruple it..

* A shape with five sides is a pentagon..

* A person who is in his/her sixties is a sexagenarian..

* A ten-event athletic contests is called decathlon..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید