تالار آپادانا نوشیجان ملایر

تالار آپادانای نوشیجان در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب همدان و 20 کیلومتری شمال غرب ملایر بر فراز تپه‌‌ای طبیعی به ارتفاع تقریبی ۳۷ متر قرار گرفته است.
طبق نظر کارشناسان قدمت این تپه باستانی به عصر آهن و اوایل استقرار مادها در ایران برمی‌گردد.

تالار آپادانا نوشیجان ملایر
نوشیجان در ایران، اولین جایی است که آتش در فضای بسته نیایش می شده است. این آتشکده مهم در آغاز آتشی بوده ناشی از فوران گاز طبیعی از مخزن زیرزمینی که در اثر رعد و برق ایجاد شده است و بعدها با توجه به تقدس آتش نزد ایرانیان قدیم، مردم برای زندگی، بر اطراف آن جمع شده و آتشکده نوشیجان را ساخته اند.

تالار آپادانا نوشیجان ملایر
تپه نوشیجان شامل چندین بخش شامل یک بنای قدیمی جبهه غربی (نخستین آتشگاه)، یک تالار ستون دار (آپادانا)، یک معبد مرکزی (دومین آتشگاه)، اتاق‌ها و انبارها، تونل و حصار و دژ است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید