feather-hammer

ارسطو در قرن سوم پیش از میلاد با توجه به مشاهدات تجربی به این نتیجه رسید که اشیاء سنگین زودتر از اشیاء سبک سقوط می کنند.

اما حدود 2000 سال بعد، گالیله ثابت کرد که اشیاء سنگین و اشیاء سبک با سرعت ثابت به زمین سقوط می‌کنند و وزن اجسام هیچ دخالتی در سرعت سقوط آنها ندارد!

پس چه عاملی باعث می شود که ما بطور واضح ببینیم که برای مثال، یک پر، بسیار آهسته تر از یک توپ به زمین می رسد؟

گالیله با استفاده از دو توپ که هر دو را همزمان از برج کج پیزا به سمت زمین انداخت، نشان داد هر دو توپ با یک سرعت یکسان به زمین افتادند.

اگر نظریه‌ی ارسطو درست بود، توپ کوچکتر باید با سرعت کمتری از توپ بزرگتر به زمین می‌رسید. اما چرا این اتفاق نیفتاد؟

در واقع ادعای گالیله به هیچ وجه قانون گرانش را نقض نمی‌کند!

بنا بر نظریه گالیله، سرعت سقوط اجسام ارتباطی با وزن آنان ندارد و اگر دو جسم سبک و سنگین را از ارتفاع یکسانی رها کنیم و مقاومت هوا به دلیل شکل اشیا مزاحم نباشد، همه اجرام، چه سبک و چه سنگین، از هر جنسی که باشند، باهم به زمین می‌رسند.

بنابراین در مورد دو توپ که هر دو شکل یکسانی دارند و مقاومت هوا در مورد هر دو یکسان است، تفاوت وزن، فاکتور بی تاثیری خواهد بود ولی در مورد یک توپ و یک پر، به دلیل شکل پر، فشار هوا بر روی آن از همه‌‌ی جهات‌ به اندازه‌ای قوی است که تا حد زیادی نیروی گرانش را خنثی می کند و این در حالی است که بدون در نظر گرفتن مقاومت هوا، فاکتور گرانش یکنواخت عمل می کند.

این اصل یکی از اصول مهم فیزیک، یعنی اصل هم ارزی می باشد.

جالب است بدانید که این نظریه گالیله در جریان سفر سفینه آپولو 15 به ماه در 26 ژوئیه 1971 توسط دیوید اسکات یکی از فضانوردان این سفینه عملاً در شرایط نبود هوا آزمایش شد.

او یک پر و یک چکش 1.32 کیلوگرمی را با هم از یک ارتفاع رها کرد و میلیون‌ها نفر مشاهده کردند که هر دو جسم با هم به سطح ماه رسیدند.

جو کره‌ی ماه 10 کوادریلیون بار رقیق‌تر از جو زمین است. در واقع گرد و غبار ماه حدود 10 سانتی‌متر بالاتر از سطح این سیاره شناور هستند!

این اولین بار بود که نظریه گالیله درباره سقوط آزاد اجسام در خلاء آزمایش شد.

در جریان سفرهای فضایی، فضانوردان فقط دست به آزمایش‌های علمی پیچیده و یا فنی سخت نمی‌زنند. یکی از مواردی که تقریباً در بسیاری از ماموریت‌ها صورت می‌گیرد، انجام و نمایش آزمایش‌های علمی ساده برای مردم عادی است که یا از طریق دوربین‌های تلویزیونی به شکل زنده صورت می‌گیرد و یا ضبط شده و بعداً پخش می‌شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید